Ստուգել հայտի կարգավիճակը

Ստուգել հայտի կարգավիճակը

Ձեր հայտը ներկայացնելուց հետո, Դուք ստացել եք ծածկագիր, որը պետք է օգտագործել  հայտի կարգավիճակը ստուգելու նպատակով: Հորդորում ենք գաղտնի պահել այդ ծածկագիրը: 

Հայտը  ներկայացնելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող եք ստուգել հայտի կարգավիճակը, որով կպարզվի, արդյո՞ք Ձեր հայտը մերժվել է, թե` ոչ: Անհրաժեշտ է այստեղ մուտքագրել Ձեր ծածկագիրը: Հետագա տեղեկատվություն ստանալու նպատակով խորհուրդ է տրվում պարբերաբար այն ստուգել, քանի որ կախված գործի բնույթից և բարդության աստիճանից, կարող են լինել տարբեր ժամկետներ: