Ստուգել հայտի կարգավիճակը

Մեր մասին

«Փաստերի հիման վրա բարեփոխումների ջատագովություն» ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացնում է Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը (ծրագրի ղեկավար կազմակերպություն)՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության և Եվրոպական բիզնես ասոցիացիայի հետ համատեղ:​

«Փաստերի հիման վրա բարեփոխումների ջատագովություն» ծրագիրն իրականացվում է «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում, որը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Գերմանիայի դաշնային հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության կողմից: Այն իրականացվում է ԳՄՀԸ «Մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակում: «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» ծրագիրը հանդիսանում է Եվրոպական միության «ԵՄ-ն՝ Բիզնեսի համար» և «ԵՄ-ն՝ Նորարարության համար» նախաձեռնությունների մաս:

 

Ծրագրի համառոտ նկարագիրը

Ծրագիրն ուղղված է Կառավարության կողմից փոքր և միջին բիզնեսի ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունների մշակման գործընթացում մասնավոր հատվածի մասնակցության ապահովմանը, և այդ քաղաքականությունների նկատմամբ ազդեցության բարձրացմանը: Վերը նշվածը Ծրագրի թիմը նախատեսում է իրականացրել նախապես ընտրված գործիքակազմի և ինովացիոն մեթոդների գործարկմամբ: Այդպիսիք կարող են լինել՝ ոչ պաշտոնական՝ «առանց փողկապի» հանդիպումները, կլոր սեղան քննարկումները, հանրային բնույթի սեմինարները, մասնագիտացված աշխատանքային խմբերի ձևավորումը և այս ոլորտում փաստարկված քաղաքականության մշակումը:

Սույն ծրագրի գրավականներից է հանդիսանում ինովացիոն գաղափարների ներմուծումը: Մասնավորապես, Ծրագրի թիմը նախատեսում է Ծրագրի շրջանակներում ստեղծել բիզնես ազդարարների վեբ-կայք, որը հնարավորություն կտա բիզնես ներկայացուցիչներին հայտնել բիզնես ոլորտում հանդիպած կոռուպցիոն ռիսկերի և այլ հարակից խնդիրների մասին՝ միաժամանակ ապահովելով վերջիններիս անվտանգությունը: Հարկ է նշել նաև, որ այս եղանակով ստացված տեղեկությունները օգտագործվելու են նաև բիզնես ոլորտում նոր քաղաքականություն մշակելու և համապատասխան բարեփոխումներ առաջարկելու համար:

Ծրագրի շրջանակներում ուժեղացվելու են անդամության վրա հիմնված բիզնես կազմակերպությունների կարողությունները, որի միջոցով վերջիններս կտիրապետեն պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության ստեղծման և այդ այդ երկխոսության զարգացման համար անհրաժեշտ հմտությունների:

 

Ծրագրի նպատակները

Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ խթանել փոքր և միջին բիզնեսի ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները և այդ գործընթացում մասնավոր հատվածի մասնակցության ապահովումը:

Ծրագրի հատուկ նպատակներն են՝

  • Ուժեղացնել պետություն-մասնավոր հատված երկխոսությունը և ՓՄՁ ազդեցությունը այդ ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունների վրա:
  • Ուժեղացնել անդամության վրա հիմնված բիզնես կազմակերպությունների անդամությունը՝ նոր անդամների համալրմամբ և անդամներին նոր որակի ծառայություններ մատուցելու եղանակով:
  • Ստեղծել ինովացիոն վեբ գործիք՝ տեղեկությունների հավաքագրման և բիզնեսի զարգացման խոչընդոտող հիմնական իրավական ակտերում վերլուծություններ կատարելու նպատակով: