Check report status

News

Without a Tie Discussion with the Deputy Minister of Finance, on the Issues of Public Procurement

24.11.2017

Today, high-ranking officials from the Finance Ministry and representatives of public and business organizations dealing with business and consumer rights discussed today's issues that exist in the field and proposals for their solution at the coffee table in a tie-free and relaxed atmosphere

View more 

“BizProtect”: Presentation of the Business Environment Reform Platform took place

15.11.2017

Do you face obstacles in business development? Report it through the "bizpotect.am" platform, also anonymously. Identity of information holder will remain confidential, and the authenticity of the information will be examined and tackled within a short time. In order to get the highest level privacy protection, applications are submitted in the TOR Web Browser, which conceals the applicant's IP address and codes the data.

View more 

Banana Market, Monopolization or Dominance?

12.11.2017

The banana price has dropped significantly over the last year: if the current price fluctuates between 650 -750, in previous years it was not less than 840 drams. This circumstance is conditioned by the emergence of new players in the market, though they encounter a number of obstacles.

View more 

Տեղի կունենա bizprotect.am էլեկտրոնային հարթակի շնորհանդեսը

08.11.2017

Նոյեմբերի 15-ին «Բիզ Պաշտպան»` bizprotect.am էլեկտրոնային հարթակի շնորհանդեսը «Էրեբունի Պլազա» բիզնես կենտրոնում։

View more 

Without Ties Discussion on the Institute of Private Investigators with the RA Minister of Justice

02.11.2017

Today, around a coffee table, without ties and in friendly atmosphere, Mr. Davit Harutyunyan, Minister of Justice of Armenia, representatives of non-governmental and business organizations involved in the protection of business and their interests discussed the positive and risky aspects of the introduction of the institute of private intelligence.

View more 

The Work on the Installation of Christmas Trees in Yerevan is carried out by only One Company

29.10.2017

The New Year's preparatory work has already begun. Yerevan Municipality has concluded a 22 million AMD Contract with "Dzevavorum" (Decoration) CJSC for the procurement of services on installation and decoration of Christmas trees in the capital. The procurement was carried out by the open procedure, the tender was announced and only this company had applied for participation.

View more 

Without Ties: An Informal Meeting on the Discussion of Issues of Economic Competition Sphere

20.10.2017

Without ties and formal wording: this is how the Chairman of the State Commission for the Protection of Economic Competition, representatives of business and non-profit organizations today met, had breakfast and discussed the problems in the field of economic competition.

View more 

Private Intelligence Officers can support Businesses

10.10.2017

“The Private intelligence officers can assist to the development of business: in particular, introduction of this institute can be considered as a means to overcome corruption in the business sector,” Miss Mariam Zadoyan, Lawyer of the “Evidence-based Advocacy for Reform” project said today at a seminar on the introduction of the new institute.

View more 

Միասնական հաշվից գումարների վերադարձի ժամկետի կետանցից հետո տույժերի հաշվարկման ժամկետը կրճատվում է 3 անգամ` 90 օրից դառնալով 30

22.09.2017

ՀՀ կառավարության այսօրվա նիստում հաստատվել է ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից մշակված «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը:

View more 

«Եվրոպան Հայաստանում» ցուցահանդես՝ Հայաստանում՝ ԵՄ ընկերությունների համար

15.09.2017

Այսօր տեղի ունեցավ «Եվրոպան Հայաստանում» բազմաոլորտային առևտրի և ներդրման առաջին ցուցահանդեսը՝ Հայաստանում՝ Եվրամիության ընկերությունների համար:

View more